Pràctiques


 

 

Identifica substàncies presents en els aliments

dieta mediterrania

Elabora la teva dieta

2a avaluació:

sang

retallable cor

retallable aparells

aparell respiratori

dissecció pulmons i ronyó

parts del sistema nerviós

drogues i sistema endocrí

3a avaluació:

organs sentits

dissecció encèfal

músculs i exercici físic

 

Anuncis