2. La nutrició i l’alimentació. L’aparell digestiu